oferta do 40 lat - benefity.ciz.org.pl

tel.
Masz pytanie ? Skontaktuj się:
mail.
Masz pytanie ? Skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu:
Przejdź do treści
do 40 lat
DLACZEGO WARTO PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO BRANŻOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE?


Nasze ubezpieczenia to wyjątkowa propozycja dla osób aktywnych zawodowo, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie, uchwały o powołaniu bądź prowadzących własną działalność gospodarczą.
 
 
Dzięki naszej ofercie nie musisz być już "skazanym" na korzystanie z oferty proponowanej Ci w ramach grupowego ubezpieczenia w Twoim zakładzie pracy lub w zakładzie pracy Twojego współmałżonka czy rodzica. Aby skorzystać z jednego z naszych wariantów nie musisz rezygnować z zakładowego ubezpieczenia pracowniczego, jednak zamykając dotychczasowe ubezpieczenie i przechodząc do nas nie tracisz już wypracowanego stażu - co oznacza, że w okresie karencyjnym zostaną Ci wypłacone świadczenia w wysokościach obowiązujących w poprzedniej polisie, o ile mieszczą się one w zakresie świadczeń i wysokości sum wybranego wariantu CIZ.

 
Twoja składka wraz z upływem wieku pozostaje bez zmian, przez cały okres ubezpieczenia, natomiast niektóre świadczenia ulegają pomniejszeniu po przekroczeniu 40 i 50 roku życia. Przed ukończeniem 65 roku życia, zanim wygaśnie ochrona zaproponujemy Ci możliwość dalszego ubezpieczenia na kolejne lata.

Kliknij i zobacz więcej:
                                                                        3 warianty ubezpieczenia - zakres, sumy ubezpieczenia i składka
                                                             główne zalety
                                             zaliczenie stażu z dotychczasowej umowy ubezpieczenia
                                             lista jednostek chorobowych w ryzyku poważnego zachorowania
                                             zakres pomocy medycznej
                                             pytania o stan Twojego zdrowia, kwalifikujące przystąpienia do ubezpieczenia
24h na całym świecie
całodobowa ochrona
gdziekolwiek jesteś
3 warianty ubezpieczenia
z szerokim zakresem świadczeń
i sumami do 450 000 zł
Atrakcyjna składka
dopasowana w wariantach do zasobności Twojego portfela
Prosty i szybki
zapis do ubezpieczenia
w pełni ONLINE

PRZEDSTAWIAMY CI 3 WARIANTY UBEZPIECZENIA - ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM I DOKONAJ WYBORU:
Oferta dla osób w wieku do 40 lat. Ochrona trwa do 65 roku życia.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe


WARTA Życie
WARTA Życie
Warta Życie

Lp.
Zakres ubezpieczenia
Zobacz
szczegóły
Zakres terytorialny
WARIANT 1
WARIANT 2
WARIANT 3
Karencje

SKŁADKA MIESIĘCZNA:


44 zł
55 zł
66 zł


DOTYCZĄCY GŁÓWNEGO UBEZPIECZONEGO
wysokości świadczeń w PLN
1.
Za zgon w wyniku

a)
nieszczęśliwego wypadku (NW) komunikacyjnego przy pracy
Świat
300 000
360 000
450 000
brak
b)
NW komunikacyjny

Świat
200 000
240 000
300 000
brak
c)
NW przy pracy
Świat
200 000
240 000
300 000
brak
d)
NW
Świat
100 000
120 000
150 000
brak
e)
zawału serca / udaru mózgu

Świat
80 000
100 000
120 000
6 miesięcy
f)
choroby / zgonu naturalnego

Świat
48 000
60 000
70 000
6 miesięcy
g)
dodatkowo dla każdego dziecka

Świat
7 000
8 500
10 000
6 miesięcy
2.
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku:


a)
nieszczęśliwego wypadku - za 1%

Świat
400
500
600
brak

nieszczęśliwego wypadku - za 100%

Świat
40 000
50 000
60 000
brak
b)
zawału serca lub udaru mózgu - za 1%

Świat
400
500
600
6 miesięcy

zawału serca lub udaru mózgu - za 100%

Świat
40 000
50 000
60 000
6 miesięcy
3.
Poważne zachorowanie - wariant rozszerzony Plus
Świat
7 000
8 500
10 000
6 miesięcy
4.
Operacje chirurgiczne Plus (5 klas) - suma ubezpieczenia

Polska
3 000
4 000
5 000
6 miesięcy
5.
Leczenie specjalistyczne

Świat
3 000
4 000
5 000
6 miesięcy
6.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku NW

Świat
30 000
40 000
50 000
brak
7.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku choroby

Świat
30 000
40 000
50 000
6 miesięcy
8.
Ubezpieczenie lekowe (po pobycie w szpitalu)

Polska i UE
150
200
240
brak-NW,
3 miesiące-choroba
9.
Dzienne świadczenie szpitalne za pobyt:


a)
w wyniku choroby
od 1 do 365 dnia

Polska i UE
75
100
125
3 miesiące
b)
w wyniku wypadku
od 1 do 14 dnia

Polska i UE
160
200
250
brak

od 15 do 365 dnia

Polska i UE
80
100
125
brak
c)
na OIOIM w wyniku wypadku - jednorazowe świadczenie

Polska i UE
600
800
800
brak
d)
na OIOM w wyniku choroby - jednorazowe świadczenie

Polska i UE
600
800
800
3 miesiące

DOTYCZĄCY WSPÓŁUBEZPIECZONYCH


1.
Dziecka


a)
urodzenie się dziecka

Świat
1 000
1 200
1 600
10 miesięcy
b)
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

Świat
2 000
4 000
5 000
10 miesięcy
c)
zgon noworodka

Świat
6 000
7 500
8 000
6 miesięcy
d)
zgon dziecka

Świat
6 000
7 500
8 000
6 miesięcy
e)
zgon dziecka w wyniku wypadku

Świat
18 000
20 000
22 000
brak
2.
Rodziców i rodziców małżonka / partnera (teściów)


a)
zgon w wyniku NW

Świat
5 000
6 000
7 000
brak
b)
zgon w wyniku choroby / zgon naturalny

Świat
1 600
1 800
2 200
6 miesięcy
3.
Zgon małżonka / partnera


a)
wskutek NW komunikacyjnego

Świat
40 000
50 000
60 000
brak
b)
wskutek NW

Świat
20 000
25 000
30 000
brak
c)
wskutek choroby / naturalny

Świat
8 000
10 000
12 000
6 miesięcy

ASSISTANCE MEDYCZNYPomoc w nagłej potrzebie dla całej rodziny
Polska
TAK
TAK
TAK
brak
WARTANT 1
WARIANT 2
WARIANT 3


SKŁADKA MIESIĘCZNA:


44 zł
55 zł
66 zł
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY TREŚĆ OŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO, KWALIFIKUJĄCĄ PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dacie podpisania deklaracji:
  • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, w hospicjum, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w innej podobnej placówce
  • w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisania deklaracji nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (zwolnienie nie dotyczy złamania kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych i górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnienia na osoby trzecie; np. dziecko, małżonka)
  • nie posiada uprawnień do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych
  • nie jest uznana za niezdolną do pracy orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym i złoży stosowne oświadczenie

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM USŁUGI ASSISTANCE MEDYCZNY W RAMACH POWYŻSZEJ SKŁADKI.
To dodatkowe świadczenia na które możesz liczyć w sytuacji zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Z pomocy możesz skorzystać Ty, Twój małżonek lub partner, a także dzieci.
Poniższy przykład obrazuje jakich wydatków możesz uniknąć posiadając jeden z powyższych wariantów z usługą Assistance:

Jeżeli przydarzyłby Ci się nieszczęśliwy wypadek, podczas jazdy rowerem i doznałbyś złamania obojczyka, będziesz mógł skorzystać z poniższych świadczeń, które zorganizuje dla Ciebie ubezpieczyciel:

Lp.
Usługa Assistance:
Świadczenie:
1.
transport z miejsca zdarzenia do placówki medycznej
1 000 zł
2.
organizacja i pokrycie kosztów organizacji procesu rehabilitacyjnego
700 zł
3.
organizacja i pokrycie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego (np. kule, orteza)
700 zł
4.
organizacja i pokrycje kosztów wizyty lekarza w trakcie procesu rehabilitacyjnego
500 zł

Łączna kwota świadczeń wyżej wymienionych usług
2 900 zł
Ta suma pozostaje w Twoim budżecie domowym
Dodatkowo w zależności od wielkości obrażeń możesz spodziewać się wypłaty świadczeń z umów dodatkowych:
- trwały uszczerbek na zdrowiu
- pobyt w szpitalu
- operacje chirurgiczne
- ubezpieczenie lekowe
Powyższe świadczenia sumują się.


DLACZEGO PROPONUJEMY CI UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM WARTA? Na jakie świadczenia pragniemy zwrócić Twoją uwagę.
Pobyt w szpitalu
wypłata za pobyt w szpitalu w wyniku choroby jak i nieszczęśliwego wypadku do 365 dni w roku.
Dodatkowo po pobycie w szpitalu możesz liczyć na zwrot kosztów produktów zakupionych w aptece do kwoty 240 zł.
Poważne zachorowanie
z aż 44 jednostkami obejmującymi takie choroby jak nowotwór, niewydolność nerek, zapalenie mózgu, tężec, gruźlica, zawał, udar, oparzenia, zapalenie wątroby, sepsa czy bolerioza.
Zaliczenie stażu do karencji
osoby rezygnujące ze swojego dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie, w ramach niniejszej oferty mają zaliczony staż do karencji (do wysokości świadczeń i zakresu z dotychczasowej polisy).
Brak górnego limitu wieku dziecka
w sytuacji gdy nastąpi zgon dziecka, towarzystwo wypłaci świadczenie bez względu na jego wiek.

 Zaliczenie stażu z dotychczasowej grupowej umowy ubezpieczenia

W stosunku do osób, którzy mają udokumentowaną ochronę z tytułu wcześniejszej umowy grupowego ubezpieczenia na życie, w przypadkach karencji opisanych przy wariancie WARTA 44 zł stosuje się następującą zasadę: początek karencji liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy, pod warunkiem, że ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia zakończyła się, a okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia a datą przystąpienia do ubezpieczenia WARTA nie powodował pozostawanie bez ochrony ani jednego dnia, z zastrzeżeniem że karencje opisane poniżej stosuje się do rozszerzonego zakresu ochrony oraz nadwyżek tych sum ubezpieczenia, które obowiązywały z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, z tytułu której ochrona względem danego Ubezpieczonego zakończyła się.

Lista jednostek chorobowych w ryzyku poważnego zachorowania obejmuje
1.
nowotwór (guz) złośliwy
16.
choroba Alzheimera
31.
odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu
2.
zawał serca
17.
schyłkowa niewydolność wątroby
32.
ropień mózgu
3.
udar mózgu
18.
operacja zastawek serca
33.
sepsa
4.
operacja pomostowania naczyń
19.
stwardnienie rozsiane
34.
przewlekłe zapalenie wątroby typu B
5.
niewydolność nerek
20.
choroba Parkinsona
35.
przewlekłe zapalenie wątroby typu C
6.
przeszczepienie narządów
21.
anemia aplastyczna
36.
borelioza
7.
paraliż
22.
zapalenie mózgu
37.
tężec
8.
utrata kończyn
23.
schyłkowa niewydolność oddechowa
38.
wścieklizna
9.
utrata wzroku
24.
bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych,
39.
gruźlica
10.
utrata słuchu
25.
choroba Creutzfeldta-Jakoba
40.
choroba Huntingtona
11.
utrata mowy
26.
HIV lub AIDS w wyniku transfuzji krwi
41.
zakażona martwica trzustki
12.
ciężkie oparzenia
27.
HIV lub AIDS w związku z wykonywanym zawodem
42.
choroba neuronu ruchowego
13.
łagodny nowotwór mózgu
28.
bąblowiec mózgu
43.
bakteryjne zapalenie wsierdzia
14.
śpiączka
29.
zgorzel gazowy
44.
utrata kończyn wskutek choroby
15.
operacja aorty
30.
masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjniePOBIERZ MATERIAŁY:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Najczęściej zadawane pytania
Ulotkę
Edytowalna tabela świadczeń
509 835 703
Ubezpieczający:
Centrum Inicjatyw Zawodowych (CIZ)
ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300
01-204 Warszawa
Dane rejestrowe:
Dane kontaktowe CIZ:
NIP: 5272822173
REGON: 368406458
KRS: 0000696952
Infolinia: 22 425 35 03
adres email: biuro@ciz.org.pl
biuro czynne: pon - pt
Statut CIZ
Regulamin przystąpienia i korzystania z benefitów CIZ
od 8.00 do 18.00
Wróć do spisu treści